«Η Εκκλησία της Ελλάδος ουδέποτε εξέφρασε κάποια επιφύλαξη»

Η Νομική Υπηρεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος γνωρίζει πολύ καλά ότι κάθε Προεδρικό Διάταγμα πριν υπογραφεί…