Συμμετοχή των υπηρεσιακών γραμματέων στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Τη συμμετοχή του υπηρεσιακού γραμματέα στη σύνθεση των συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, προβλέπει τροπολογία που…