Πότε μια μίσθωση ορίζεται ως βραχυχρόνια – Κι άλλες ερωτήσεις για Airbnb

Αναλυτικό οδηγό με 34 ερωτήσεις – απαντήσεις για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων και το μητρώο ακινήτων…

Στο δόκανο της εφορίας οι ιδιοκτήτες ακινήτων μέσω Airbnb

Στο «μικροσκόπιο» των ελεγκτικών αρχών μπαίνουν πλέον οι ιδιοκτήτες ακινήτων που προχωρούν σε βραχυχρόνιες μισθώσεις μέσω…