ΘΕΜΑ Ο αναλυτικός, ενδεικτικός προϋπολογισμός κάθε έργου ξεχωριστά στη «Διπλή Ανάπλαση»

Στο μνημόνιο συναντίληψης και συνεργασίας που υπέγραψαν στις 20 Νοεμβρίου, όλοι οι εμπλεκόμενοι στη «Διπλή Ανάπλαση» φορείς (Κυβέρνηση, Δήμος Αθηναίων, Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, ΠΑΕ Παναθηναϊκός, Περιφέρεια Αττικής, ΑΕΠ Ελαιώνα-Alpha Bank/Πειραιώς), εκτός απ’ τις 13 σελίδες που περιέγραφαν αναλυτικά τις σχέσεις και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς, υπήρχαν και τρία παραρτήματα, που παρουσίαζαν:
1.Τα διαγράμματα των περιοχών.
2.Τον αρχικό -ενδεικτικό- προϋπολογισμό των έργων στις δύο περιοχές (Λ. Αλεξάνδρας-Βοτανικός) με τα αναλυτικά ποσά ανά φορέα χρηματοδότησης.
3.Τον αναλυτικό πίνακα των έργων υποδομής στην περιοχή του Βοτανικού (περιοχή ανάπλασης ΙΙ), με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τους (ανά έργο).

Με βάση το παράρτημα 2, που περιλαμβάνει τον πίνακα με το σύνολο των έργων που προγραμματίζονται να γίνουν και στις δύο υπό ανάπλαση περιοχές, ο αρχικός (ενδεικτικός) προϋπολογισμός όλης της «Διπλής Ανάπλασης» φτάνει τα 152.451.835 ευρώ.
Ποσό που αφορά το σύνολο των εξόδων για τις μελέτες, τις άδειες εγκαταστάσεων και κατεδαφίσεων, τις αμοιβές των μηχανικών, την ανέγερση των κτιριακών συγκροτημάτων, αλλά και τις προβλέψεις για «έκτακτα/απρόβλεπτα» έξοδα που αγγίζουν το 5% ή 10%, ανά έργο.

Το ποδοσφαιρικό γήπεδο του Βοτανικού έχει προϋπολογιστεί σε «καθαρές» τιμές, στο ποσό περίπου των 72 εκατ. ευρώ. Κι αναλύεται στα 62.900.000 ευρώ που υπολογίζεται το κόστος ανέγερσης του γηπέδου 34.000 θέσεων (αυτό είναι το νούμερο που δίνεται στον προϋπολογισμό, όσον αφορά τη χωρητικότητα του γηπέδου, ήτοι 1.850 ευρώ ανά θέση), στα 5.661.000 ευρώ που αφορούν τις αμοιβές των μηχανικών (9% επί του κόστους ανέγερσης) και τα 3.1450.000 ευρώ που έχουν συμπεριληφθεί στα «έκτακτα/απρόβλεπτα». Σύνολο: 71.706.000 ευρώ.

Συμπεριλαμβανομένου, ωστόσο, και του ΦΠΑ (24%), το όλον κόστος για το ποδοσφαιρικό γήπεδο -με τις αμοιβές των μηχανικών και τα έξοδα ανέγερσης- ανεβαίνει και φτάνει στα 85.015.640 ευρώ. Αν δε, προστεθεί στα παραπάνω και η πρόβλεψη για τα «έκτακτα/απρόβλεπτα» (3.899.800 ευρώ), μαζί με τον ΦΠΑ, το τελικό κόστος της νέας ποδοσφαιρικής αρένας στο Βοτανικό, ενδέχεται να φτάσει έως και τα 88.915.440 ευρώ.

Στο παράρτημα 2 περιγράφονται επίσης αναλυτικά -όπως έχει επισημανθεί πολλάκις κι από την πλευρά της δημοτικής αρχής- οι φορείς χρηματοδότησης του κάθε έργου ξεχωριστά. Συγκεκριμένα:

-Η ΑΕΠ Ελαιώνα (Alpha Bank/Πειραιώς) εκτός απ’ τις δικές της κτιριακές εγκαταστάσεις (το mall πρώην Βωβού), αναλαμβάνει με το ΦΠΑ (24%):
1.Το κόστος των μελετών υποδομών στις δύο περιοχές (1.697.905 ευρώ).
2.Την έκδοση άδειας κατεδαφίσεων για την περιοχή της Λ. Αλεξάνδρας(62.000 ευρώ).
3.Το όλον κόστος των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού στο Βοτανικό (13.288.770 ευρώ).
4.Τις αθλητικές εγκαταστάσεις του δήμου Αθηναίων (6.588.120 ευρώ).
ΣΥΝΟΛΟ: 21.636.795 ευρώ.

-Το Ελληνικό Δημόσιο, η Περιφέρεια Αττικής κι ο δήμος Αθηναίων αναλαμβάνουν:
1.Το κόστος υποδομών στη Λ. Αλεξάνδρας με τις κατεδαφίσεις, τα έργα πρασίνου, τα «έκτακτα/απρόβλεπτα» (4.389.600 ευρώ).
2.Το κόστος υποδομών στο Βοτανικό, με τα έργα αποχέτευσης, οδοποιίας, πρασίνου, τα δίκτυα ΟΚΩ, συν τα «έκτακτα/απρόβλεπτα» (37.510.000 ευρώ).
ΣΥΝΟΛΟ: 41.899.600 ευρώ.

-Το Ελληνικό Δημόσιο αναλαμβάνει (πλην των μελετών που θα πληρωθούν απ’ την ΠΑΕ Παναθηναϊκός): 
1.Το συνολικό κόστος του ποδοσφαιρικού γηπέδου με τον ΦΠΑ και τις προβλέψεις εκτάκτων/απρόβλεπτων:
ΣΥΝΟΛΟ: 88.915.440 ευρώ.

Κοντολογίς, η ΑΕΠ Ελαιώνα, παίρνει πάνω της ένα σημαντικό κομμάτι των έργων ως προς τις κτιριακές εγκαταστάσεις, τις άδειες και τις μελέτες υποδομών, ύψους 21.636.795 ευρώ και το Ελληνικό Δημόσιο, η Περιφέρεια Αττικής κι ο Δήμος Αθηναίων, θα αναζητήσουν και θα «κινήσουν» για όλη την υπόλοιπη «Διπλή Ανάπλαση», συνολικά κεφάλαια που θα φτάνουν τα 130.815.040 € .

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της «ΔΙΠΛΗΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ»:

1.ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ                              ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ      ΦΠΑ 24%        ΣΥΝΟΛΟ
Κόστος μελετών υποδομών Περιοχής Ι (Λ. Αλεξάνδρας)      87.500         21.000          108.500
Κόστος μελετών υποδομών Περιοχής ΙΙ (Βοτανικός)      1.281.778        307.627        1.589.405
ΣΥΝΟΛΟ                                               1.369.278        328.627        1.697.905

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ Ι (Λ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ)
Έκδοση άδειας κατεδαφίσεων                              50.000         12.000           62.000

Κατεδαφίσεις                                         1.250.000        300.000        1.550.000
Έργα πρασίνου                                        1.750.000        420.000        2.170.000
ΓΕ & ΟΕ (8%)                                           240.000         57.600          297.600
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%)                               300.000         72.000          372.000
ΣΥΝΟΛΟ                                               3.540.000        849.600        4.389.600

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΙ (ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ)
Έργα αποχέτευσης                                     7.099.211      1.703.811        8.803.022
Έργα οδοποιίας                                       8.086.341      1.940.722       10.027.063
Έργα πρασίνου                                       10.150.000      2.436.000       12.586.000
Δίκτυα ΟΚΩ                                             300.000         72.000          372.000
ΓΕ & ΟΕ (8%)                                         2.050.844        492.203        2.543.047
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%)                             2.563.604        615.265        3.178.869
ΣΥΝΟΛΟ                                              30.250.000      7.260.000       37.510.000
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ                        35.159.278      8.438.227       43.597.505

2.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΥ

Μελέτες/Άδειες εγκαταστάσεων Ερασιτέχνη ΠΑΟ            487.125        116.910          604.035
Εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη ΠΑΟ                         8.932.500      2.143.800       11.076.300
Αποθήκες/Χώροι στάθμευσης                              810.000        194.400        1.004.400
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%)                                487.125        116.910          604.035
ΣΥΝΟΛΟ                                              10.716.750      2.572.020       13.288.770

3.ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

Μελέτες/Άδειες                                         231.000         55.440          286.440
Ανοικτές εγκαταστάσεις                                 300.000         72.000          372.000
Κτιριακές εγκαταστάσεις                              4.320.000      1.036.800        5.356.800
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (10%)                               462.000        110.880          582.880
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                        5.313.000      1.275.120        6.588.120

4.ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ

Αμοιβές μηχανικών (9%)                               5.661.000      1.358.640        7.019.640
Γήπεδο ποδοσφαίρου (34.000 θέσεις)                  62.900.000     15.096.000       77.996.000
Έκτακτα/Απρόβλεπτα (5%)                              3.145.000        754.800        3.899.800
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ                                       71.706.000     17.209.440       88.915.440

*Όλα τα ποσά είναι σε €


ΚΩΣΤΑΣ ΓΟΥΛΗΣ

©Πηγή: amna.gr

Loading