Θ. Καράογλου: Επισκέπτεται τη Βιέννη – Ξεκινούν οι εργασίες του ΟΑΣΕ

Ο κ. Θεόδωρος Καράογλου, με την ιδιότητα του επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας στον Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, συμμετέχει δια ζώσης στις εργασίες της ετήσιας Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Οργανισμού στη Βιέννη.

Οι συνεδριάσεις θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 05 Ιουλίου και την Τρίτη 6 Ιουλίου στο Hofburg Congress Center στην Αυστριακή πρωτεύουσα. Από τις 30 Ιουνίου έως τις 2 Ιουλίου προηγήθηκαν διαδικτυακές συνεδριάσεις των τριών επιτροπών του ΟΑΣΕ (Πολιτικών Υποθέσεων και Ασφάλειας, Οικονομικών Υποθέσεων-Επιστημών-Τεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Δημοκρατίας-Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανθρωπιστικών Υποθέσεων).

Αυτή είναι η πρώτη φορά που τα μέλη του ΟΑΣΕ θα συνεδριάσουν με φυσική παρουσία αφού μέχρι πρότινος -λόγω των περιορισμών που ίσχυαν εξαιτίας της πανδημίας- όλες οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνταν μέσω τηλεδιασκέψεων.

Κατά την παρουσία τους στη Βιέννη τα μέλη του Προεδρείου και οι επικεφαλής των Εθνικών Αντιπροσωπειών θα εκλέξουν το νέο Προεδρείο και τα μέλη της Συνέλευσης που θα διαμορφώσουν τις πολιτικές της επόμενης περιόδου.

Αναγνωρισμένος ως περιφερειακή ρύθμιση σύμφωνα με το κεφάλαιο VIII του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, ο ΟΑΣΕ είναι ένα πρωταρχικό μέσο έγκαιρης προειδοποίησης, πρόληψης συγκρούσεων, διαχείρισης κρίσεων και αποκατάστασης στην ευρύτερη περιοχή του.

Η Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, που ιδρύθηκε αρχικά από τη Σύνοδο Κορυφής του Παρισιού του 1990 για να προωθήσει τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων των συμμετεχόντων κρατών στον ΟΑΣΕ, επιδιώκει σημαντικούς στόχους που αναφέρονται στο προοίμιο του Κανονισμού της Συνέλευσης και οι οποίοι περιλαμβάνουν:

αξιολόγηση της εφαρμογής των στόχων του ΟΑΣΕ από τα συμμετέχοντα κράτη,
συζήτηση θεμάτων που διατυπώθηκαν κατά τις συνεδριάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου ΟΑΣΕ και τις Συνόδους Κορυφής των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων του ΟΑΣΕ,
ανάπτυξη και προώθηση μηχανισμών πρόληψης και επίλυσης συγκρούσεων,
-υποστήριξη της ενίσχυσης και της εδραίωσης των δημοκρατικών θεσμών στα συμμετέχοντα κράτη του ΟΑΣΕ
-και τη συμβολή στην ανάπτυξη των θεσμικών δομών του ΟΑΣΕ και των σχέσεων και συνεργασίας μεταξύ των υφιστάμενων θεσμικών οργάνων του ΟΑΣΕ.

Δείτε επίσης: Θ. Καράογλου για μεσοπρόθεσμο: Είναι ρεαλιστικό, ανοίγει το δρόμο για μειώσεις φόρων και προβλέπει 109.175 προσλήψεις

Loading