Ο νέος αναπτυξιακός νόμος «ξεκλειδώνει» την «Ελλάδα 2.0»

Ο νέος αναπτυξιακός νόμος που συζητήθηκε στο τελευταίο υπουργικό συμβούλιο είναι εκείνος που «ξεκλειδώνει» την πορεία του καινοτόμου προγράμματος «Ελλάδα 2.0».

Στο Μέγαρο Μαξίμου είναι πεπεισμένοι ότι ενόψει των σημαντικών αλλαγών που έρχονται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, με την εισαγωγή του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, την επικείμενη εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και τις κατευθύνσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2021-2027, η ουσιαστική αναμόρφωση των ρυθμίσεων του αναπτυξιακού νόμου είναι επιτακτική ανάγκη. Και αυτό γιατί θα αποτυπώσει καλύτερα τους νέους στόχους και τις νέες στρατηγικές κατευθύνσεις της ελληνικής οικονομίας, όπως αυτές έχουν καθοριστεί στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ζητούμενο η ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων

Η νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα αντικαταστήσει  τον νόμο 4399/16, περί ιδιωτικών επενδύσεων και θα αποτελεί, για τα επόμενα χρόνια, το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την παροχή κρατικών ενισχύσεων στις ιδιωτικές επενδύσεις. Στόχος, όπως τονίζουν από το υπουργείο Επενδύσεων, είναι  να αποτελέσει ένα σημαντικό και ελκυστικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη.

Ο νέος νόμος εισάγει δώδεκα νέα καθεστώτα ενισχύσεων, που θα επιτρέψουν στην επιχειρηματική κοινότητα να σχεδιάσει, να αναπτύξει και να υλοποιήσει τις πρωτοβουλίες της με σημαντικές και σύγχρονες μορφές επενδύσεων  σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Με λίγα λόγια επιχειρεί να συμπεριλάβει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις προκειμένου να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό νομοθετικό πλαίσιο για την υλοποίηση σημαντικών και σύγχρονης μορφής επενδύσεων.  Και βέβαια να συμβάλει στην ταχύτερη μετάβαση της οικονομίας σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, προσελκύοντας επενδύσεις, που θα προωθούν τον ψηφιακό και τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, την έρευνα και καινοτομία, την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση επιχειρήσεων,  τη δημιουργία περισσότερων και πιο εξειδικευμένων θέσεων εργασίας.

Σε τι αφορά η αναδιάρθρωση της Ελληνικής Αστυνομίας, που εισηγείται το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη;

Εκσυγχρονίζεται και η ΕΛΑΣ

Πέραν του αναπτυξιακού νόμου, μια συνολική μεταρρύθμιση επιχειρείται και στον τομέα της εσωτερικής ασφάλειας αφού ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, προχωρά στον εκσυγχρονισμό της ΕΛΑΣ. Η νέα Ελληνική Αστυνομία θα δίνει έμφαση στην αποτελεσματικότερη πρόληψη και αντιμετώπιση νέων απειλών και κινδύνων, αλλά και τη συντονισμένη διαχείριση κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας. Στη λογική αυτή αναβαθμίζεται ο επιτελικός σχεδιασμός και εξορθολογικοποιούνται οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων και διοίκησης επιχειρήσεων. Επίσης επιχειρείται η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και των μέσων, ενώ ενισχύεται η δυνατότητα συνεργασίας, καθώς και η ενημέρωση των πολιτών.

Επιδιωκόμενοι στόχοι είναι:

– Η έμφαση στο στρατηγικό σχεδιασμό και το συντονισμό της διαχείρισης κρίσεων εσωτερικής ασφάλειας.

-Η αλλαγή της δομής του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας με έμφαση στον Επιτελικό Σχεδιασμό, τον καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων και την κεντρική διαχείριση μέσων, υποδομών, δικτύων και ανθρωπίνου δυναμικού.

-Η προσαρμογή στις νέες τάσεις της παραβατικότητας και της εγκληματικότητας με τη δημιουργία νέων δομών.

-Η ευελιξία, ο περιορισμός της γραφειοκρατίας και  ο έλεγχος των διαδικασιών στη λήψη αποφάσεων και  τη διοίκηση επιχειρήσεων.

-Η ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση νέων απειλών και κινδύνων.

-Η ενίσχυση της αυτοτέλειας και η αναδιοργάνωση της λειτουργίας της Αστυνομικής Ακαδημίας, καθώς και η έμφαση στη διαρκή εκπαίδευση και μετεκπαίδευση.

Δείτε επίσης: Μητσοτάκης: «Το 5ετές πρόγραμμα της ΔΕΔΑ είναι σήμερα το μεγαλύτερο σχέδιο επέκτασης διανομής φυσικού αερίου στην Ευρώπη»

Loading