Συμπληρωματική ενίσχυση νέων παραγωγών ελαιολάδου

Στον επικεφαλής της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δ. Παπαδημούλη σχετικά με συμπληρωματική ενίσχυση για νέους παραγωγούς ελαιολάδου στις χώρες του Νότου απαντά η Κομισιόν -δια στόματος του αρμόδιου Επιτρόπου για τη γεωργία και την αγροτική ανάπτυξη Φ. Χόγκαν.

Στην απάντηση αναφέρεται ότι «το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ2) προβλέπει στήριξη για μια σειρά δραστηριοτήτων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη των πόρων, την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων, καθώς και της ικανότητάς τους, στην περίπτωση των παραγωγών ελαιολάδου, να προσαρμόζονται στην κλιματική αλλαγή και να προάγουν την ισόρροπη εδαφική ανάπτυξη».

Ο Επίτροπος Χόγκαν σημειώνει πως η ΚΑΠ προβλέπει σειρά μέτρων για την στήριξη του ελαιοκομικού τομέα και των νεαρών γεωργών ενώ υπογραμμίζει ότι «οι ελληνικές, ιταλικές και γαλλικές οργανώσεις παραγωγών, ενώσεις οργανώσεων παραγωγών και διεπαγγελματικές οργανώσεις μπορούν να περιλαμβάνουν στα προγράμματά τους μέτρα με στόχο τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ελαιοκαλλιέργειας, της ανταγωνιστικότητας, της δια του εκσυγχρονισμού και/ή της ποιότητας του παραγόμενου ελαιολάδου και των επιτραπέζιων ελιών».

Τέλος, όσον αφορά την στήριξη των νεαρών γεωργών, η Κομισιόν εξηγεί πως «οι νεαροί γεωργοί και/ή οι γεωργοί που ξεκινούν τη γεωργική τους δραστηριότητα μπορούν να λαμβάνουν ετήσια συμπληρωματική ενίσχυση (ενίσχυση για τους νεαρούς γεωργούς) για μέγιστη περίοδο 5 ετών», ενώ ταυτόχρονα μπορούν να έχουν πρόσβαση κατά προτεραιότητα στην κατανομή από το εθνικό ή περιφερειακό απόθεμα.

«Το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την περίοδο 2014-2020, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ, παρέχει στήριξη για την εγκατάσταση νεαρών γεωργών, η οποία μπορεί να συνδυαστεί με άλλα μέτρα, όπως για παράδειγμα τη μεταφορά γνώσεων ή τις επενδύσεις σε υλικά στοιχεία του ενεργητικού», καταλήγει ο Επίτροπος Χόγκαν.

Ο Αντιπρόεδρος του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και Επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημ. Παπαδημούλης, με αφορμή της δημοσίευσης από την Υπηρεσία Έρευνας του ΕΚ με τίτλο «The EU olive and olive oil sector, main features, challenges and prospects», είχε καταθέσει ερώτηση προς την Κομισιόν ζητώντας συγκεκριμένα μέτρα προκειμένου να προστατευθεί η Ευρώπη και ειδικά οι χώρες του Νότου από τις επιπτώσεις της κλιματικής άλλαγης στην παραγωγή ελαιόλαδου.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδημούλης επικαλούμενος το γεγονός ότι οι χώρες του Ευρωπαικού Νότου αντιπροσωπεύουν το 70-75% των παραγωγών ελαιολάδου στην ΕΕ, ζητούσε να προστατευεί ο τομέας αυτός μιας και είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την οικονομία και την απασχόληση, «αφού σε πολύ υψηλό ποσοστό, σε ό,τι αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, απασχολούνται στις καλλιέργειες μέλη των οικογενειών που είναι και ιδιοκτήτες των καλλιεργειών» καθώς και να υπάρξουν οικονομικά κίνητρα σε νέους αγρότες που καλούνται να συνεχίσουν μια παράδοση αιώνων, στις δεδομένες δύσκολες οικονομικές συνθήκες που βιώνει η Ελλάδα.

 

Loading