Συμμετοχή των υπηρεσιακών γραμματέων στα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων

Τη συμμετοχή του υπηρεσιακού γραμματέα στη σύνθεση των συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών στο νομοσχέδιο για το επιτελικό κράτος. Ειδικότερα επανακαθορίζεται η συγκρότηση του ειδικού συμβουλίου επιλογής προϊσταμένων και του συμβουλίου επιλογής προσωπικού και προβλέπεται η συμμετοχή σε αυτά του υπηρεσιακού γραμματέα, όταν η προς πλήρωση θέση προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης ή Διεύθυνσης αντίστοιχα ανήκει σε υπουργείο. Από τη δημοσίευση των προτεινόμενων ρυθμίσεων παύουν να ισχύουν οι εκδοθείσες πράξεις συγκρότησης και ορισμού των μελών των συλλογικών οργάνων επιλογής προϊσταμένων, τα οποία ανασυγκροτούνται κατά τις κείμενες διατάξεις. Εκκρεμείς προκηρύξεις για την πλήρωση θέσεων προϊσταμένων οποιουδήποτε επιπέδου, κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μετά την ανασυγκρότηση των αρμόδιων συλλογικών οργάνων.

Την τροπολογία εισηγήθηκε ο υφυπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος που υπογράμμισε ότι η θέσπιση του υπηρεσιακού γραμματέα είναι μια μεγάλη τομή στη δημόσια διοίκηση και είναι μια τομή η οποία πρέπει να στηριχθεί. «Για πρώτη φορά αναλαμβάνουν δημόσιοι υπάλληλοι σημαντικά κομβικά στοιχεία στη λειτουργία ενός υπουργείου, δηλαδή τη διαχείριση των οικονομικών και τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού», είπε ο υφυπουργός Εσωτερικών και πρόσθεσε ότι ο υπηρεσιακός γραμματέας θα είναι ένας δημόσιος υπάλληλος, με πολλά τυπικά προσόντα, που θα έχει κριθεί από το ΑΣΕΠ και θα αναλάβει «να τρέξει» τις καθημερινές δουλειές του υπουργείου.

Ειδικά για την τροπολογία, ο υφυπουργός είπε ότι αναβαθμίζει τη θέση του υπηρεσιακού γραμματέα και τον βάζει στο συμβούλιο που θα επιλέξει τους προϊσταμένους και, όπως έχει δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση, θα τρέξουν και γρήγορα οι διαδικασίες και για τις επιλογές των υπηρεσιακών γραμματέων σε όλα τα υπουργεία.

 

© ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ. Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ΑΕ.

Loading