Γενικολογίες Μοσκοβισί για φοροδιαφυγή

Γενικόλογη απάντηση έδωσε η Κομισιόν δια του αρμοδίου Επιτρόπου της για θέματα Οικονομικών, Νομισματικών Υποθέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί, στην ερώτηση του επικεφαλής της Ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Δημήτρη Παπαδημούλη, αναφορικά με τα φορολογικά κενά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αποκαλύψεις για τα Paradise Papers.

Ο Επίτροπος Μοσκοβισί απάντησε στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη για το «αν θα δημοσιοποιήσει η Κομισιόν τα στοιχεία και το μέγεθος της ζημίας που έχει η οικονομία της ΕΕ από το μέγεθος της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής», ότι «δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία», λόγω του «αδιαφανούς χαρακτήρα των συκεκριμένων δραστηριοτήτων». Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι «η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή προκαλούν σημαντικές ζημίες στους προϋπολογισμούς των κρατών-μελών της ΕΕ».

Στην ερώτηση του Δημ. Παπαδημούλη σχετικά με το «πώς θα κάμψει η Κομισιόν τις αντιστάσεις ορισμένων κρατών-μελών που δεν συμφωνούν με τη λήψη αυστηρών μέτρων φορολογικής διαφάνειας και ποιες συγκεκριμένες πολιτικές σχεδιάζει για να προστατεύσει τους Ευρωπαίους πολίτες από τα φορολογικά κενά που δημιουργούνται», ο Επίτροπος Μοσκοβισί απέφυγε να δώσει απάντηση καθώς και για το αν θα επιβάλλει κυρώσεις η Κομισιόν στα κράτη μέλη που παραβιάζουν τους κανόνες φορολογικής εναρμόνισης.

Τόνισε, πάντως, ότι «όλες οι προτάσεις φορολογικών μεταρρυθμίσεων που υπέβαλε η Επιτροπή από την αρχή της τρέχουσας θητείας της για τη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας έχουν συμφωνηθεί από όλα τα κράτη-μέλη». Κάλεσε, τέλος, για την «ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο».

Ακολουθούν η ερώτηση και η απάντηση της Επιτροπής:

Ερώτηση

Θέμα: Φορολογικά κενά και Paradise Papers

Η διαρροή 13,4 εκατομμυρίων αρχείων από μεγάλες διεθνείς εταιρίες νομικής εκπροσώπησης που εδρεύουν σε φορολογικούς παραδείσους, δείχνει για άλλη μία φορά το μέγεθος της φορολογικής απάτης που λαμβάνει χώρα διεθνώς. Η Επιτροπή έχει θέσει ως προτεραιότητά την αντιμετώπιση της φορολογικής απάτης ωστόσο η μεγάλη διαρροή των Paradise Papers αποδεικνύει ότι οι υφιστάμενες πράξεις δεν είναι επαρκείς. Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία, εκατοντάδες πολιτικοί, βασιλικές οικογένειες και μεγάλες πολυεθνικές επιχειρήσεις, συνεχίζουν και κρύβουν τα υπέρογκα κέρδη και τις περιουσίες τους με σκοπό να μην πληρώνουν φόρους. Πρόκειται για φορολογικά κενά, τα οποία καλούνται να αναπληρώσουν οι ευρωπαίοι πολίτες.

Οι εποπτικοί μηχανισμοί που έχει η ΕΕ αποδεικνύονται ανεπαρκείς για να εντοπίσουν τέτοια φαινόμενα. Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Επιτροπή:

– Θα δημοσιοποιήσει τα στοιχεία και το μέγεθος της ζημίας που έχει η οικονομία της ΕΕ από το μέγεθος της φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής;

– Πώς θα κάμψει τις αντιστάσεις ορισμένων κρατών-μελών που δεν συμφωνούν με τη λήψη αυστηρών μέτρων φορολογικής διαφάνειας και ποιες συγκεκριμένες πολιτικές σχεδιάζει για προστατεύσει τους ευρωπαίους πολίτες από τα φορολογικά κενά που δημιουργούνται;

– Ποια μέτρα φορολογικής εναρμόνισης σχεδιάζει η Επιτροπή και τι είδους κυρώσεις θα επιβάλει σε όσους παραβιάζουν τους κανόνες;

Απάντηση Π. Μοσκοβισί

Η Επιτροπή δεν διαθέτει συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα μπορούσε να δημοσιεύσει σχετικά με τη φοροαποφυγή και τη φοροδιαφυγή. Ο αδιαφανής χαρακτήρας των εν λόγω δραστηριοτήτων δυσχεραίνει ιδιαίτερα την ποσοτικοποίησή τους. Εντούτοις, υπάρχουν στοιχεία —τα οποία ενισχύθηκαν περαιτέρω από την πρόσφατη διαρροή στην οποία αναφέρεται ο κ. βουλευτής στην ερώτηση— που δείχνουν ότι η φοροαποφυγή και η φοροδιαφυγή προκαλούν σημαντικές ζημίες στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι ζημίες αυτές εκτιμώνται συνήθως στην τάξη των δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως σε ολόκληρη την ΕΕ. Προκειμένου να βελτιώσει αυτές τις εκτιμήσεις, η Επιτροπή εξακολουθεί να συνεργάζεται με τα κράτη μέλη στην προσπάθεια να βρεθεί μια αξιόπιστη μέθοδος αξιολόγησης της κλίμακας και του αντίκτυπου της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής.

Όλες οι προτάσεις φορολογικών μεταρρυθμίσεων που υπέβαλε η Επιτροπή από την αρχή της τρέχουσας θητείας της για τη βελτίωση της φορολογικής διαφάνειας συμφωνήθηκαν από όλα τα κράτη μέλη. Η πλέον πρόσφατη πρόταση σχετικά με τους κανόνες υποχρεωτικής γνωστοποίησης για ενδιάμεσους βρίσκεται επί του παρόντος στο στάδιο των διαπραγματεύσεων. Επιπλέον, η ταχεία έγκριση της πρότασης της Επιτροπής για τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα, η οποία βρίσκεται ακόμη υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο, θα αποτελέσει σημαντικό βήμα προόδου για την ενίσχυση της διαφάνειας.

Τέλος, κατόπιν πρωτοβουλίας της Επιτροπής, τα κράτη μέλη ολοκλήρωσαν το έργο της κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου μη συνεργάσιμων φορολογικών δικαιοδοσιών. Ο κατάλογος εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Υποθέσεων του Δεκεμβρίου 2017 και περιλαμβάνει 17 δικαιοδοσίες. Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι 47 ακόμη δικαιοδοσίες δεσμεύτηκαν να καλύψουν τις ελλείψεις των φορολογικών τους συστημάτων χάρη στη διαδικασία κατάρτισης του ενωσιακού καταλόγου. Η Επιτροπή θα συνεργαστεί στενά με τα κράτη μέλη για την παρακολούθηση της υλοποίησης των δεσμεύσεων αυτών, καθώς και των αντιδράσεων των χωρών που περιλαμβάνονται στον κατάλογο.

 

Loading