Φ. Καραβίας: Οι τράπεζες στην επόμενη φάση της οικονομίας δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης

Tο τραπεζικό σύστημα, παρά τη νέα δοκιμασία, αποδεικνύεται πολύ πιο ανθεκτικό σήμερα, από ό,τι π.χ. το 2007. Αυτό ισχύει για την Ευρώπη, αλλά ισχύει και για την Ελλάδα.

Στο κρίσιμο θέμα των κόκκινων δανείων, υπάρχουν στοιχεία που επιτρέπουν κάποια αισιοδοξία, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank Φωκίωνας Καραβίας, μιλώντας στο Συνέδριο του Κύκλου Ιδεών «Η Ελλάδα Μετά (;) την Πανδημία».

Όπως τόνισε, η Eurobank, μετά την ολοκλήρωση του πλάνου εμπροσθοβαρούς μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), έχει μειώσει θεαματικά το αντίστοιχο ποσοστό στο 15%. Και είναι σημαντικό ότι και οι υπόλοιπες τράπεζες ακολουθούν με εξίσου φιλόδοξα πλάνα για την εξυγίανση του ισολογισμού τους. Είναι όμως κρίσιμο, και αυτή είναι η βασική μας ανησυχία αλλά και επιχειρηματικός σχεδιασμός, να μην έχουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων. Έχουν ακουστεί εκτιμήσεις για 10 δισ. ευρώ νέα κόκκινα δάνεια λόγω πανδημίας. ‘Αποψή μου, τόνισε ο κ. Καραβίας, είναι ότι πρέπει να στοχεύσουμε σε λιγότερα από 5 δισ. ευρώ νέα κόκκινα δάνεια. Αυτό είναι εφικτό με βάση τη συμπεριφορά μέχρι σήμερα των δανειοληπτών, σε πολλά σημεία καλύτερη του αναμενομένου (αρκετοί για παράδειγμα δεν εντάχθηκαν στην αναστολή καταβολών, αν και το εδικαιούντο) αλλά είναι συνάρτηση και του βάρους που θα δώσουν τα τραπεζικά ιδρύματα ειδικά στην ελαχιστοποίηση αυτών των νέων καθυστερήσεων. Προφανώς απαιτούνται οι κατάλληλες πολιτικές – για παράδειγμα σταδιακή επάνοδος σε κανονικές πληρωμές των δανείων που είναι σήμερα σε αναστολή – για να πετύχουμε κάτι τέτοιο. Επίσης, το πρόγραμμα Γέφυρα, βοηθάει τα νοικοκυριά που έχουν πληγεί, λειτουργώντας για πρώτη φορά προληπτικά, επιδοτώντας τη δόση για 9 μήνες – και οι τράπεζες ενθαρρύνουμε όλους τους δικαιούχους να κάνουν χρήση αυτού του προνομίου. Εξαιρετικά κρίσιμο είναι επίσης να διαφυλάξουμε την κουλτούρα πληρωμών, κάτι που δέχτηκε μεγάλη πίεση μέσα από την κρίση. Είναι κρίσιμο σε αυτή τη φάση να μην κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Αποτελεί, επομένως, ευθύνη και του τραπεζικού συστήματος και της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης και όλων των θεσμικών φορέων – επισήμανε ο κ.Καραβίας – να διαφυλάξουμε και να προάγουμε την κουλτούρα πληρωμών. Μέτρα, πολιτικές ή νομοθετικές παρεμβάσεις πρέπει να λαμβάνουν πολύ σοβαρά αυτή την παράμετρο.

Το τραπεζικό σύστημα έχει σήμερα και τη ρευστότητα και την τεχνική επάρκεια για να στηρίξει την επιστροφή της οικονομίας σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης. Ήδη έχουμε κινητοποιηθεί για να εκταμιεύσουμε ταχύτατα τα νέα προγράμματα ΤΕΠΙΧ 4 και Β’ φάση της εγγυοδοσίας που ξεκινούν άμεσα. Η επάρκεια ρευστότητας συνδέεται και με το δεύτερο θέμα, την απορρόφηση των 32 δισ. από το Recovery Fund και τις άλλες ευρωπαϊκές πηγές. Χρειαζόμαστε άμεσα ένα πλούσιο πρόγραμμα δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων και επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων. Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας πρέπει να συνεργαστούν για την σύνταξη ενός καταλόγου μεγάλων έργων, κυρίως, αλλά όχι αποκλειστικά έργων υποδομής, που να μπορούν να ξεκινήσουν γρήγορα, πρόσθεσε επίσης.

Ανέφερε, εξάλλου, ότι η δυσκολία δεν θα είναι στην εξεύρεση κεφαλαίων. Η δυσκολία θα είναι να εντοπίσουμε πού θα έχουν οι επενδύσεις το μέγιστο μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα, για να στηρίξουν βιώσιμα ένα ανώτερο επίπεδο δυναμικού της οικονομίας, και πώς θα ωριμάσουν γρήγορα τα σχέδια, παρακάμπτοντας τα γραφειοκρατικά και διοικητικά εμπόδια και διαδικασίες που αποτελούν πάντοτε τροχοπέδη. Στο πλαίσιο αυτό είναι θετικό ότι σημειώνεται πρόοδος στην έναρξη των έργων του Ελληνικού, ένα project που η Eurobank έχει υποστηρίξει έμπρακτα και ουσιαστικά, ανέφερε.

Το τραπεζικό σύστημα είναι σε πολύ καλύτερη θέση από ό,τι το 2007 ή το 2015. Έχουμε περισσότερα κεφάλαια και άνετη ρευστότητα. Μπορούμε να συμβάλουμε ουσιαστικά στην μόχλευση και αξιοποίηση των ευρωπαϊκών πόρων. Πρέπει να γίνει κοινό κτήμα αυτή η ξεκάθαρη πραγματικότητα: οι τράπεζες στην επόμενη φάση της οικονομίας δεν είναι μέρος του προβλήματος, αλλά μέρος της λύσης, τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Eurobank.

©Πηγή: amna.gr

Loading