«Το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας μοχλός για τη βιώσιμη ανάπτυξη»

«Η κινητοποίηση της πολιτείας προς αυτήν την κατεύθυνση κατάρτισης ενός Εθνικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονομία, αποτελεί αναμφισβήτητα ένα θετικό βήμα».
Αυτό υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος σε εκδήλωση του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχετικά με την Κυκλική Οικονομία, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος.

Όπως είπε ο κ. Μίχαλος, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η κυκλική οικονομία προσελκύει επενδύσεις άνω των 500 δισ. ευρώ, ενώ –σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής– η λήψη μέτρων για την ενίσχυση της παραγωγικότητας των πόρων κατά 30% ως το 2030 θα μπορούσε να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 1%, δημιουργώντας παράλληλα 2 εκατ. θέσεις εργασίας.

Για την Ελλάδα, συνέχισε ο πρόεδρος, η εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας μπορεί να έχει ρόλο-κλειδί στην προσπάθεια για επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων στους οποίους έχει δεσμευθεί η χώρα μας, αλλά και στην προσπάθεια για μετασχηματισμό και ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, με όχημα τις επενδύσεις, την ενδυνάμωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας.

Η πρόκληση είναι μεγάλη, όπως είπε ο κ. Μίχαλος, κυρίως γιατί ένα τέτοιο σχέδιο θα πρέπει να ενσωματώνει πολιτικές και παρεμβάσεις σε μια ευρεία σειρά τομέων. Απαιτείται η θέσπιση κατάλληλων ρυθμιστικών πλαισίων, η άρση εμποδίων και η ενθάρρυνση επενδύσεων σε μια σειρά από τομείς, από τον κατασκευαστικό και το βιομηχανικό τομέα, μέχρι τον αγροτοδιατροφικό, με αξιοποίηση κατάλληλων κινήτρων και εργαλείων. Απαιτείται η ανάπτυξη δομών υποστήριξης και καθοδήγησης για την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων. Απαιτείται ένα ευρύ πλαίσιο δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του καταναλωτικού κοινού και –βεβαίως– ένα αποτελεσματικό σύστημα διακυβέρνησης και συντονισμού, μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

«Κυρίως, είναι απαραίτητο το σχέδιο που θα προκύψει να είναι προϊόν ουσιαστικού διαλόγου με τους φορείς της αγοράς και της κοινωνίας. Ώστε να απαντά σε πραγματικές ανάγκες, να λύνει υπαρκτά προβλήματα –αντί να δημιουργεί καινούρια– και να αξιοποιεί πραγματικές δυνατότητες και πλεονεκτήματα», κατέληξε ο πρόεδρος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading