Τι γλιτώνουμε σε ασφαλιστικές εισφορές-ΕΝΦΙΑ

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

 

ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2019 ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ, ΕΦΑΠΑΞ) ΕΤΗΣΙΑ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ

ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΎΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΓΕΙΑ, ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ, ΕΦΑΠΑΞ) ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
8.032 669 237 2.840 224 -154
16.032 1.336 364 4.371 278 -1.031
20.032 1.669 434 5.208 316 -1.419
30.032 2.503 631 7.566 421 -2.508
60.032 5.003 1.737 20.843 841 -10.749
70.032 5.836 2.051 24.613 1.010 -12.491

 

 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ    
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2019 ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

 

 
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ   ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΡΑ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (ΣΕΝΑΡΙΟ)  
8.032 669 180 164 -200
10.032 836 225 175 -600
16.032 1.336 360 271 -1.069
20.032 1.669 450 339 -1.335
30.032 2.503 674 508 -2.002
60.032 5.003 1.348 1.015 -4.002
70.032 5.836 1.573 1.184 -4.669

 

ΑΓΡΟΤΕΣ
ΙΣΧΥΟΝ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 2019 ΝΕΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΚΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΥΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΓΕΙΑ)   ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ (ΚΎΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ, ΥΓΕΙΑ) ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ 
6.022 502 126 110 -198
8.022 669 168 128 -481
10.022 835 210 160 -601
14.022 1.169 294 224 -841
22.022 1.835 462 352 -1.321
35.022 2.919 735 560 -2.101
42.022 3.502 882 672 -2.521

 

Παραδείγματα

Όσον αφορά στο μέτρο μείωσης του ΕΝΦΙΑ ως 50% για τις χαμηλές περιουσίες σε βάθος διετίας (μεσοσταθμικά μείωση 30% του ΕΝΦΙΑ), το μέτρο προβλέπει:

Μείωση 30% του ΕΝΦΙΑ για τις μικρές περιουσίες το 2019 και έως 50% για το 2020.
Ακολουθούν παραδείγματα:
Σε σπίτι στο Κερατσίνι αξίας 60.000 ευρώ ο φορολογούμενος πληρώνει τώρα ΕΝΦΙΑ 224 ευρώ.
Το 2019 θα πληρώσει 157 ευρώ
Το 2020 θα πληρώσει 112 ευρώενφια
Σε σπίτι στο Αιγάλεω που ο φορολογούμενος πληρώνει τώρα 203 ευρώ
το 2019 θα πληρώσει 142 ευρώ
και το 2020 θα πληρώσει 102 ευρώ.
Σε σπίτι στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης που ο φορολογούμενος το 2018 πληρώνει 232 ευρώ
το 2019 θα πληρώσει 162 ευρώ
και το 2020 θα πληρώσει 116 ευρώ.
Γιάννης Συμεωνίδης

Loading