Καταγγελία δανείων της Folli Follie από τέσσερις τράπεζες

Oι τράπεζες Alpha Bank AE, Eurobank Ergasias ΑΕ, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ και Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ επέδωσαν, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην εταιρεία Folli Follie δηλώσεις καταγγελίας των υφιστάμενων συμβάσεων πίστωσης με ανοικτό αλληλόχρεο λογαριασμό της εταιρείας, κηρύσσοντας άμεσα ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το χρεωστικό κατάλοιπο του ανοικτού αλληλόχρεου λογαριασμού κάθε πίστωσης, νομιμοτόκως από την επίδοση κάθε δήλωσης καταγγελίας, ως εξής:

  1. Alpha Bank ΑΕ, 5.057.999,77 ευρώ (επίδοση 6 Σεπτεμβρίου 2018),
  2. Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ, 21.497.428,29 ευρώ και 2.552.996,40 (επίδοση 7 Σεπτεμβρίου 2018),
  3. Eurobank Ergasias ΑΕ, 6.503.683,33 ευρώ (επίδοση 7 Σεπτεμβρίου 2018) και
  4. Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ, 10.034.651,53 ευρώ (επίδοση 10 Σεπτεμβρίου 2018).

Αναφορικά με την εκκρεμή αίτηση της εταιρείας υπό το άρθρο 106(α)6 του πτωχευτικού κώδικα, καθεμία από τις παραπάνω τράπεζες και η Τράπεζα Αττικής ΑΕ κατέθεσαν στις 7 Σεπτεμβρίου 2018 κύριες παρεμβάσεις κατά της εταιρείας, με αίτημα:

  1. την απόρριψη της εκκρεμούς αίτησης της εταιρείας και τη μη παράταση της ισχύος της προσωρινής διαταγής,
  2. αν το Δικαστήριο ήθελε να κάνει δεκτή την αίτηση της εταιρείας, την εξαίρεση του ενεχύρου των ελληνικών τραπεζών επί μετοχών εκδόσεως της Αττικά Πολυκαταστήματα ΑΕ από οποιαδήποτε απαγόρευση αναγκαστικής εκτέλεσης κατά της εαιρείας, καθώς και
  3. την απαγόρευση στην εταιρεία να συναινεί στην εγγραφή συναινετικών προσημειώσεων υποθήκης επί ακινήτων της εταιρείας υπέρ των πιστωτών της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι κύριες παρεμβάσεις των ελληνικών τραπεζών θα συζητηθούν τη 12η Σεπτεμβρίου 2018 ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, μαζί με την εκκρεμή αίτηση της εταιρείας.

Η εταιρεία ξεκινά κατεπειγόντως διαβουλεύσεις με τις ελληνικές τράπεζες προκειμένου να κατανοήσει τη θέση τους και να διερευνήσει αν είναι εφικτό να τεθούν σε εφαρμογή μέτρα που θα επιτρέψουν στις ελληνικές τράπεζες να υποστηρίξουν την εταιρεία (και την αίτησή της) κατά τη συζήτηση της αίτησής της, την 12η Σεπτεμβρίου 2018.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading