ΕΛΠΕ: Κέρδη 62 εκατ. ευρώ – Πάνω από 60% οι εξαγωγές στις πωλήσεις

Υψηλή κερδοφορία και ιστορικό ρεκόρ εξαγωγών επιτυγχάνει ο όμιλος των Ελληνικών Πετρελαίων (ΕΛΠΕ), εν μέσω δυσμενούς περιβάλλοντος, με την άνοδο της τιμής του αργού, μειωμένα περιθώρια διύλισης και την ενισχυμένη ισοτιμία του ευρώ. Τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 62 εκατ. ευρώ απο 126 εκατ. ευρώ το 2017. Τα δε συγκρίσιμα καθαρά κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 149 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου αναχρηματοδοτήθηκε δανεισμός ύψους 900 εκατ. ευρώ.

Η υποχώρηση των διεθνών περιθωρίων διύλισης, καθώς και η σημαντική ενίσχυση του ευρώ έναντι του δολαρίου σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2017, ήταν οι καθοριστικοί παράγοντες διαμόρφωσης των αποτελεσμάτων.

Σε αυτό το περιβάλλον, τα διυλιστήρια του Ομίλου σημείωσαν ιστορικό υψηλό βαθμό απασχόλησης, με αποτέλεσμα την αύξηση παραγωγής και πωλήσεων, στα 3,9 εκατ. ΜΤ (+2%) και 4,1 εκατ. (+3%) αντίστοιχα και την επίτευξη ρεκόρ εξαγωγών στα 2,5 εκατ. ΜΤ, ξεπερνώντας το 60% των συνολικών πωλήσεων.

Οι ισχυρές λειτουργικές επιδόσεις των διυλιστηρίων και η αριστοποίηση του μίγματος αργών διατήρησαν την υψηλότερη απόδοση έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων και το συνολικό τελικό περιθώριο διύλισης ΕΛΠΕ σε υψηλά επίπεδα.

Τα καθαρά κέρδη στο α’ τρίμηνο διαμορφώθηκαν στα 74 εκατ. ευρώ, έναντι 124 εκατ. το α’ τρίμηνο του 2017, με την αύξηση των διεθνών τιμών αργού στο α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους να έχει θετική επίπτωση στην αποτίμηση αποθεμάτων, ύψους 19 εκατ. ευρώ.

Άνοδος διεθνών τιμών αργού στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, ισχυροποίηση του ευρώ

Οι γεωπολιτικές εξελίξεις, σε συνδυασμό με την εφαρμογή της απόφασης των χωρών-μελών του ΟΠΕΚ για έλεγχο της παραγωγής αργού, οδήγησαν τις διεθνείς τιμές στα υψηλότερα επίπεδα από το 2014, με αποτέλεσμα στο α’ τρίμηνο του 2018 να διαμορφωθούν κατά μέσο όρο στα 67 δολάρια / bbl, σημαντικά αυξημένες (+22%) σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (55 δολάρια / bbl).

Η νομισματική πολιτική σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ και οι μακροοικονομικές εξελίξεις είχαν ως αποτέλεσμα τη σημαντική ενίσχυση του ευρώ σε σχέση με το δολάριο, με την ισοτιμία να κυμαίνεται στα 1,23 κατά μέσο όρο, υψηλότερη κατά 16% σε σχέση με πέρυσι.

Η σημαντική αύξηση των διεθνών τιμών αργού επηρέασε αρνητικά τα διεθνή περιθώρια στη Μεσόγειο, με εξαίρεση αυτά που αφορούν διυλιστήρια με αυξημένη παραγωγή diesel, όπως είναι η Ελευσίνα. Κατά συνέπεια, τα περιθώρια τύπου FCC διαμορφώθηκαν στα 4,8 δολάρια / bbl (-19%), ενώ ενισχύθηκαν τα περιθώρια Hydrocracking στα 5,3 δολάρια / bbl (+5%).

Αύξηση ζήτησης καυσίμων κίνησης

Η ζήτηση για καύσιμα κίνησης στην εσωτερική αγορά κατέγραψε συνολικά αύξηση της τάξης του 4%. Ωστόσο, η μείωση στην κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης, λόγω των ηπιότερων καιρικών συνθηκών, οδήγησε σε πτώση τη συνολική ζήτηση κατά 6% στο α΄ τρίμηνο του 2018, με το συνολικό όγκο κατανάλωσης να διαμορφώνεται στα 1,7 εκατ. τόνους. Η αδασμολόγητη αγορά σημείωσε επίσης μείωση κατά 5%.

Μείωση δανεισμού και χρηματοοικονομικού κόστους, ολοκλήρωση αναχρηματοδότησης

Εντός του α’ εξαμήνου ολοκληρώνεται η διαδικασία αναχρηματοδότησης των τραπεζικών δανείων του Ομίλου ύψους περί των 900 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, συμφωνήθηκε η αναχρηματοδότηση κοινοπρακτικού τραπεζικού δανείου ύψους 400 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή ελληνικών και ξένων τραπεζών μέχρι το 2023, ενώ υπεγράφη ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή ύψους 300 εκατ. ευρώ, μέχρι το 2021. Το επιτόκιο ήταν σημαντικά μειωμένο, ενώ αυξήθηκε και το ποσό του δανείου και στις δύο συμβάσεις.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε η σύναψη ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής ύψους 250 εκατ. δολαρίων, τριετούς διάρκειας, εξασφαλίζοντας καλύτερη διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου ισολογισμού, ενώ αποπληρώθηκε κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 240 εκατ. ευρώ, που είχε συναφθεί το 2016 για αποπληρωμή ευρωομολόγου.

Με τον τρόπο αυτό, ο Όμιλος βελτιώνει ιδιαίτερα το προφίλ και τις πηγές δανεισμού του, με σημαντικό μέρος των χρηματοοικονομικών του αναγκών να καλύπτεται από δεσμευμένα μεσοπρόθεσμα δάνεια. Τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τη μείωση του συνολικού δανεισμού, που ανήλθε στα 2,7 δισ. ευρώ στις 31 Μαρτίου, ήδη οδήγησαν τα χρηματοοικονομικά έξοδα στο α’ τρίμηνο 2018 στα 39 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 17% σε σχέση με πέρυσι. Ο καθαρός δανεισμός διαμορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ, με το συντελεστή μόχλευσης στο 45%, σε επίπεδα αντίστοιχα με τα περσινά.

Κύριες στρατηγικές εξελίξεις

Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, η ΕΛΠΕ συνεχίζει την προσπάθεια δημιουργίας ενός χαρτοφυλακίου με διευρυμένες επιλογές και εναλλακτικά σχήματα στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, ως μέρος επιχειρηματικών σχημάτων, υπέβαλε προσφορά για έρευνα και παραγωγή σε δυο θαλάσσιες περιοχές, Δυτικά και ΝΔ της Κρήτης, με συμμετοχή των εταιρειών TOTAL (40% – διαχειριστής) και ExxonMobil (40%) και μια θαλάσσια περιοχή στο Ιόνιο με τη συμμετοχή της REPSOL (50% – διαχειριστής).

Αναφορικά με τη διαδικασία πώλησης για το 66% του ΔΕΣΦΑ, που αφορά το 35% της συμμετοχής του Ομίλου και το 31% του Ελληνικού Δημοσίου, οι πωλητές έκαναν αποδεκτή την προσφορά ύψους 535 εκατ. ευρώ από επιχειρηματικό σχήμα αποτελούμενο από τις ευρωπαϊκές εταιρείες Snam S.p.A., Enagas and Fluxys, ενώ η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στις 7 Μαΐου 2018, ενέκρινε τη συναλλαγή, η οποία τελεί υπό τις εγκριτικές διαδικασίες του ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και τις εγκρίσεις των αρμοδίων Ελληνικών και Ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων διανομής και εμπορίας, η ΔΕΠΑ ανακοίνωσε στις 16 Μαΐου 2018 την πώληση του 51% της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης στην εταιρεία ΕΝΙ αντί τιμήματος 57 εκατ. ευρώ.

Κύρια σημεία των αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2018 για τις επιμέρους επιχειρηματικές δραστηριότητες αναφέρονται πιο κάτω:

Διύλιση, εφοδιασμός και πωλήσεις

Το α’ τρίμηνο 2018, τα Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και Πωλήσεων ανήλθαν στα 112 εκατ. ευρώ (-40%). Η παραγωγή των διυλιστηρίων του Ομίλου ανήλθε στα 3,9 εκατ. τόνους, με τις πωλήσεις να ξεπερνούν τα 4 εκατ. τόνους και τις εξαγωγές να καταγράφουν αύξηση 15% σε σχέση με πέρυσι, στο ιστορικό υψηλό των 2,5 εκατ. τόνων, αντιπροσωπεύοντας το 62% των συνολικών πωλήσεων.

Η αριστοποίηση του μίγματος κατεργασίας αργού και η διαθεσιμότητα όλων των μονάδων των διυλιστηρίων διατήρησαν το συνολικό τελικό περιθώριο ανά βαρέλι σε υψηλά επίπεδα, καλύπτοντας μέρος της μείωσης του εμπορικού περιθωρίου που προκύπτει από το αυξημένο ποσοστό συμμετοχής των εξαγωγών στις συνολικές πωλήσεις.

Πετροχημικά

Τα συγκρίσιμα EBITDA ανήλθαν στα 26 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις και τα διεθνή περιθώρια στα ίδια επίπεδα με το α’ τρίμηνο 2017.

Εμπορία

Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε 14 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3% σε σχέση με πέρυσι.

Η κερδοφορία της Εγχώριας Εμπορίας παρέμεινε σταθερή στα 3 εκατ. ευρώ, με οφέλη από την καλύτερη εμπορική διαχείριση, παρά την ασθενέστερη εγχώρια ζήτηση. Η Διεθνής Εμπορία διατήρησε τη συνεισφορά της, με το Συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώνεται στα 11 εκατ. ευρώ, +6% σε σχέση με πέρυσι, λόγω βελτιωμένης κερδοφορίας στις αγορές Σερβίας και Βουλγαρίας, παρά τη μείωση όγκων πωλήσεων χονδρικής αγοράς.

Συμμετοχές

Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου ανήλθε στα 17 εκατ. ευρώ, λόγω μείωσης στη ζήτηση φυσικού αερίου από ηλεκτροπαραγωγούς, καθώς και οικιακούς και εμπορικούς πελάτες, λόγω ηπιότερων καιρικών συνθηκών σε σχέση με πέρυσι.

Ανάλογα, το EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκε στα 5 εκατ. ευρώ, λόγω μειωμένης ζήτησης, ενώ εξακολουθεί να εκκρεμεί η τελική έγκριση και ενεργοποίηση του μηχανισμού αποζημίωσης ευελιξίας για τους ανεξάρτητους ηλεκτροπαραγωγούς.

Loading