Κοινωνικό Τιμολόγιο: Τρόπος ένταξης & προθεσμία

Στις 31 Αυγούστου λήγει προθεσμία για την ένταξη στο Κοινωνικό Τιμολόγιο της ΔΕΗ (ΚΟΤ)  και είναι σημαντικό να δούμε ποιος είναι ο τρόπος ένταξης σε αυτό και ποιους αφορά.

Καταρχάς, αξίζει να σημειωθεί ότι όσοι είχαν ήδη ενταχθεί στο ΚΟΤ θα πρέπει εκ νέου να υποβάλουν νέα αίτηση εντός ενός μηνός από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεως φόρου εισοδήματος που φέτος ήταν η 30η Ιουλίου. Θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, δηλαδή, έως τις 31 Αυγούστου.

Δύο κατηγορίες στο Κοινωνικό Τιμολόγιο

Υπάρχουν δύο κατηγορίες Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου ηλεκτρικού ρεύματος. Στην πρώτη (ΚΟΤ-Α) εντάσσεται κανείς εφόσον λαμβάνει ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλλελεγγύης) ενώ στη δεύτερη (ΚΟΤ-Β) εάν πληροί συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις ένταξης στο ΚΟΤ υποβάλλονται μέσω της ιστοσελίδας της ΗΔΙΚΑ ΑΕ (idika.gr). Εκεί υπάρχει ειδική εφαρμογή, η οποία θα είναι ενημερωμένη με τα εισοδηματικά και περιουσιακά στοιχεία και κριτήρια του φορολογικού έτους 2018.

Τα έξι βήματα

Βήμα 1. Με την είσοδό σας στο σύστημα θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε τον ΑΜΚΑ σας και να συναινέσετε στην επεξεργασία των στοιχείων που απαιτούνται (τα δικά σας, του/της συζύγου και των προστατευόμενων τέκνων σας).

Βήμα 2. Μετά την συναίνεση σας, εμφανίζεται φόρμα που αναφέρει κάποια προσωπικά στοιχεία σας. Επιλέξτε για ποιο ΚΟΤ θέλετε να κάνετε αίτηση.

Βήμα 3. Απαραίτητη είναι η συμπλήρωση αριθμού παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης απαιτείται το e-mail και ένας αριθμός κινητού τηλεφώνου που θα χρησιμοποιηθούν για αποστολή τυχόν ειδοποιήσεων.

Βήμα 4. Για αιτήσεις ΚΟΤ-Α απαιτείται να έχετε εγκεκριμένη αίτηση ΚΕΑ. Δεν ισχύει πλέον η απαίτηση επικαιροποιημένης αίτησης ΚΕΑ το τελευταίο δίμηνο. Αρκεί να υπάρχει ενεργή εγκεκριμένη αίτηση. Για ΚΟΤ-Α δεν απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων γιατί έχει δοθεί στο ΚΕΑ.

Για αιτήσεις ΚΟΤ-Β ή ένταξης στο Μητρώο Ευάλωτων Πελατών, σε περίπτωση που το νοικοκυριό σας έχει και ενήλικα φιλοξενούμενα μέλη, για να δείτε αν πληροίτε τα κριτήρια απαιτείται η συγκατάθεση των φιλοξενούμενων ατόμων μέσω των κωδικών τους Taxisnet για την προσπέλαση των στοιχείων τους από την Α.Α.Δ.Ε. Αν για κάποιο άτομο απαιτείται συναίνεση αναφέρεται ευκρινώς.

Βήμα 5. Εφόσον έχουν δοθεί όλες οι τυχόν απαιτούμενες συναινέσεις των ενήλικων μελών του νοικοκυριού σας, και έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαιτούμενα πεδία, εμφανίζεται η πληροφορία αναφορικά με το εάν πληροίτε τα κριτήρια ή όχι.

Βήμα 6. Για να καταστείτε δικαιούχος πρέπει να πατήσετε το κουμπί [Υποβολή Αίτησης]. Εάν πληροίτε τα κριτήρια του ΚΟΤ, εμφανίζεται και το όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης για τιμολόγηση με το ΚΟΤ που αιτηθήκατε. Στην αντίθετη περίπτωση, εμφανίζονται οι λόγοι απόρριψης αναλυτικά.

Loading