Η ΕΥΠ μοριοδοτεί την “μακεδονική” γλώσσα

Η γνώση “Μακεδονικής (νοτιοσλαβικής)” γλώσσας είναι ένα από τα μοριοδοτούμενα προσόντα για προσλήψεις στην Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, σύμφωνα με προκήρυξη που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ με ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 2019.

Συγκεκριμένα, στο ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η προκήρυξη με αριθμό 471.1/35/751408 ως «Προκήρυξη πληρωμής με Μεικτό Σύστημα Αντικειμενικών Κριτηρίων (Μόρια) και Αξιολόγησης Ειδικότερων Προσόντων 302 Κενών Τακτικών Θέσεων (Κλάδων ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ) της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών».

Ειδικότερα, «για τις 56 θέσεις του Κλάδου ΠΕ7 Μεταφραστών – Διερμηνέων – Ακροατών», οι μοριοδοτούμενες ξένες γλώσσες είναι οι εξής:

– Αγγλικής

– Γαλλικής

– Γερμανικής

– Ισπανικής

– Ιταλικής

– Αραβικής

– Βουλγαρικής

– Εβραϊκής

– Μακεδονικής (νοτιοσλαβικής)

– Ρωσικής

– Τουρκικής

Loading