Υπ: Δικαιοσύνης: Με νομοσχέδιο αλλάζει ο οργανισμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Μεταβολές φέρνει στον οργανικό νόμο του Ελεγκτικού Συνεδρίου το υπουργείο Δικαιοσύνης με νομοσχέδιο

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της συνταγματικής νομολογίας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, της νομολογίας του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου αναβαθμίζεται ο θεσμός του Ελεγκτικού Συνεδρίου, με νομοσχέδιο το οποίο συμπληρώνει τα νομοθετικά κενά που υπάρχουν προκειμένου να διασφαλιστεί η προάσπιση των θεμελιωδών δικαιωμάτων των ελεγχομένων.

Αναβαθμίζεται ταυτόχρονα και η συνεργασία του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τη Βουλή, με σκοπό να παρέχεται στην εθνική αντιπροσωπεία υψηλού επιπέδου τεχνοκρατική ενημέρωση επί δημοσιονομικών και συνταξιοδοτικών θεμάτων.

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Δικαιοσύνης με το νομοσχέδιο εισάγεται ένα διαφορετικό σύστημα δημοσιονομικής ευθύνης, που αποτελεί πραγμάτωση των αρχών της αναλογικότητας και της δίκαιης ισορροπίας. Σύμφωνα με το σύστημα αυτό, σε κάθε πράξη που έχει δημοσιονομικές συνέπειες, ελέγχεται πρώτα σε ποιον βαθμό αναμείχθηκε το κάθε όργανο με αποτέλεσμα ο καταλογισμός να γίνεται δικαιότερος, καθώς ελέγχονται όλοι οι παράγοντες της κάθε περίπτωσης.

Ακόμη, εισάγεται η ψηφιακή τεχνολογία στις ελεγκτικές διαδικασίες και προβλέπεται η σύσταση ενός δεύτερου Τμήματος Ελέγχων και ενός Τμήματος Μελετών και Γνωμοδοτήσεων με παράλληλη σύσταση δύο επιστημονικών συμβουλίων.

©Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading