ΣτΕ: Απορρίφθηκαν προσφυγές του Δήμου και 41 κατοίκων της Φιλοθέης

Απορρίφθηκαν από το  Συμβούλιο της Επικρατείας οι προσφυγές του Δήμου Φιλοθέης –Ψυχικού  όσο και των 41 κάτοικων  της περιοχής σχετικά με  τις νέες (2017)  αντικειμενικές αξίες των ακινήτων του εν λόγω Δήμου.

Η δικαστική μάχη χάθηκε καθώς οι προσφεύγοντες δεν απέδειξαν, μέσα στις προβλεπόμενες προθεσμίες, το έννομο συμφέρον τους .

Ειδικότερα, οι προσφεύγοντες ζητούσαν να ακυρωθεί η από 31.10.2017 απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών για τον ανακαθορισμό των τιμών ζώνης του αντικειμενικού συστήματος προσδιορισμού της φορολογητέας αξίας των μεταβιβαζομένων ακινήτων στην περιοχή τού Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού. Διευκρινίζεται ότι τα ακίνητα της κάθε ζώνης του εν λόγω Δήμου έχουν διαφορετική αντικειμενική αξία.

Οι αντικειμενικές αξίες των ακινήτων στις διάφορες ζώνες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού αναπροσαρμόστηκαν με την επίμαχη απόφαση του 2017, η οποία συμμορφώθηκε σε προγενέστερη απόφαση του ΣτΕ του έτους 2016 (υπ’ αριθμ. 2334/2016). Με την απόφαση του ΣτΕ ανακαθορίστηκε η τιμή ζώνης ανά τ.μ., ενώ ακυρώθηκε η προηγούμενη αντίστοιχη υπουργική απόφαση που είχε προσδιορίσει την τιμή ζώνης των ακινήτων στον συγκεκριμένο Δήμο.

Ο Δήμος και οι κάτοικοι υποστήριζαν ότι οι προσβαλλόμενες αποφάσεις είναι αντισυνταγματικές και παράνομες, και αντίθετες με τη νομολογία του ΣτΕ,.

Το Β΄ Τμήμα του ΣτΕ, εξέδωσε 4 αποφάσεις (1250-1253/2018) με τις οποίες απορρίφτηκαν όλες οι αιτήσεις ακύρωσης του Δήμου, κ.λπ.

Loading