Ποταμιάς: «Αντισυνταγματική η προαγωγή του Μ. Πικραμένου»

«Το υπουργικό συμβούλιο δεν είναι απολύτως αδέσμευτο κατά την επιλογή των  δικαστών που θα επιλέξει για την προαγωγή στις θέσεις των προέδρων και αντιπροέδρων των τριών Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας».

Αυτό επισημαίνει ο σύμβουλος Επικρατείας Γεώργιος Ποταμιάς σε αίτηση που κατέθεσε στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, η επιλογή  του Μιχάλη Πικραμένου για την κάλυψη μιας εκ των κενών θέσεων των αντιπροέδρων του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου.

Ο κ. Ποταμιάς ο οποίος είναι 7ος στην επετηρίδα αναφέρει ότι παραλήφθηκε κατά τις τελευταίες προαγωγές του υπουργικού συμβουλίου, ενώ αντίθετα προήχθη ο κ. Πικραμένος ο οποίος είναι  27ος στην επετηρίδα.

Ο μη προαχθείς ανώτατος δικαστής σημειώνει στην προσφυγή του ότι η προαγωγή του κ. Πικραμένου έγινε κατά παράβαση των αρχών της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης, που κατοχυρώνεται στο άρθρο 90 του Συντάγματος, ερμηνευόμενο σε συνδυασμό με τα άρθρα 26 και 87 του Συντάγματος, όπως είναι και κατά παράβαση του Χάρτη θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Τέλος, ο κ. Ποταμιάς επισημαίνει ότι διαθέτει  περισσότερα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα από εκείνα του κ. Πικραμένου.

Loading