Κραυγή αγωνίας για την έρευνα από Πανεπιστημιακούς και Ερευνητές

Οι Έλληνες Πανεπιστημιακοί και Ερευνητές εκφράζουν την αγωνία τους για την αυξανόμενη γραφειοκρατία στη διαχείριση των ερευνητικών έργων, που στραγγαλίζει την έρευνα, περιορίζει τις δυνατότητες απορρόφησης των ερευνητικών κονδυλίων και συχνά εκθέτει τα ελληνικά Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα στους χρηματοδότες και στους συνεργαζόμενους φορείς του εξωτερικού.

Οι ήδη έντονα γραφειοκρατικές διαδικασίες πολλαπλασιάστηκαν σημαντικά από 1/1/2019 με την πλήρη εφαρμογή των νομοθετικών ρυθμίσεων (Ν.4485/2017) για την ένταξη των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Πανεπιστημίων και Ερευνητικών κέντρων στο Δημόσιο Λογιστικό, το οποίο είναι εντελώς ακατάλληλο πλαίσιο για τη διαχείριση της έρευνας.

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών ήδη από τον Δεκέμβριο του 2018, σε επιστολή της προς τον τότε Πρωθυπουργό με θέμα «Η γραφειοκρατία σκοτώνει την έρευνα: Case study GREECE», είχε αναδείξει το επερχόμενο αδιέξοδο.

Το τελευταίο δεκαήμερο, και παρά τη μεσούσα καλοκαιρινή περίοδο, μεγάλος αριθμός Ελλήνων Πανεπιστημιακών και Ερευνητών από όλα τα Πανεπιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα της χώρας, υπέγραψε ψήφισμα (https://www.ipetitions.com/petition/elke) με το οποίο ζητά από την πολιτική ηγεσία την έξοδο των ΕΛΚΕ από το Δημόσιο Λογιστικό και τη σημαντική απλούστευση της διαχείρισης των κονδυλίων της έρευνας, καθώς το υπάρχον καθεστώς αποτελεί τροχοπέδη για την ομαλή υλοποίηση ερευνητικών έργων και την επίτευξη αριστείας στα ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα.

Διεθνώς, η διαχείριση των ερευνητικών έργων πραγματοποιείται σε πλαίσιο ελέγχων διαφάνειας και νομιμότητας, δίνοντας έμφαση στα ερευνητικά αποτελέσματα και την αξιοποίησή τους. Στην Ελλάδα δυστυχώς το πλαίσιο έχει αναστραφεί και η έμφαση δίνεται στις διαδικασίες και όχι στα αποτελέσματα της έρευνας!

Loading