Κατηγορία ΕΕΣΣΤΥ κατά ΤΡΑΙΝΟΣΕ για οφειλές 12 εκατομμυρίων

Ποσό μεγαλύτερο των 12 εκατομμυρίων οφείλει η ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού σύμφωνα με την κατηγορία της τελευταίας.

Η ΕΕΣΣΤΥ που βρίσκεται υπό ιδιωτικοποίηση και η ΤΡΑΙΝΟΣΕ που είναι και η μοναδική εταιρεία που ενδιαφέρθηκε για την απόκτησή της, έχουν κλιμακώσει το τελευταίο διάστημα την οικονομική αντιπαράθεσή τους.

Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ από την πλευρά της να αναγνωρίζει οφειλές μερικών εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ.

«Επίθεση» μέσω ανακοίνωσης

Με τη σημερινή της ανακοίνωση η ΕΕΣΣΤΥ επιτίθεται κατά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και κάνει γνωστό ότι δεν θα εκτελεί εργασίες συντήρησης λόγω των οφειλόμενων ποσών.

«Η Ελληνική Εταιρεία Συντήρησης Σιδηροδρομικού Τροχαίου Υλικού Α.Ε. (Α.Ε.) παρέχει μέχρι σήμερα προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. υψηλού επιπέδου υπηρεσίες συντήρησης που επιτρέπουν την ασφαλή κυκλοφορία των επιβατηγών και εμπορικών αμαξοστοιχιών.

Δυστυχώς η Διοίκηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. επέλεξε τον ολισθηρό δρόμο της μη εμπρόθεσμης εξόφλησης των οικονομικών της υποχρεώσεων, που σήμερα υπερβαίνουν τα 10 εκ. ευρώ, με αποτέλεσμα να οδηγηθεί η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. σε απόλυτη οικονομική ασφυξία.

Ανάμεσα σε άλλα η ΤΡΑΙΝΟΣΕ επί μήνες δεν καταβάλλει κανένα ποσό για τις παρεχόμενες υπηρεσίες συμπληρωματικής συντήρησης.

Η ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε. αδυνατεί πλέον να παρέχει τέτοιες υπηρεσίες χωρίς να της καταβάλλεται το συμβατικά προβλεπόμενο τίμημα. Ως εκ τούτου υπηρεσίες τέτοιας φύσης θα παρέχονται μόνον εφόσον τις ζητά εγγράφως η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και καταβάλλεται, όπως ορίζει η Σύμβαση, το αντίστοιχο τίμημα.

Συνεπώς, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. από σήμερα 4-6-2018 και ώρα 12.00μμ, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάσταση κυκλοφορίας των συρμών., τις ενδεχόμενες καθυστερήσεις των αφίξεων των δρομολογίων, τις καθυστερήσεις αναχωρήσεων και γενικότερα την έλλειψη του αναγκαίου τροχαίου υλικού για την κάλυψη της κυκλοφορίας των τακτικών Αμαξοστοιχιών.

Τα παραπάνω θα προκύψουν στο άμεσο μέλλον, εφόσον η ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνεχίσει να μην καταβάλει τα οφειλόμενα ποσά για την Συμπληρωματική Συντήρησης στις συμβατικές προθεσμίες».

Loading