Δωρεάν εκμάθηση ξένης γλώσσας για τους μαθητές του δήμου Λαγκαδά

Υποτροφίες για την εκμάθηση ξένης γλώσσας σε παιδιά των οποίων οι οικογένειες έχουν χαμηλό εισόδημα προσφέρει για τρίτη χρονιά ο δήμος Λαγκαδά, σε συνεργασία με Κέντρα Ξένων Γλωσσών του δήμου.

Η κοινωνική δράση στοχεύει στην εξασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης για όλα τα παιδιά του δήμου, παρέχοντας δωρεάν πρόσβαση στην εκμάθηση ξένης γλώσσας. Η παροχή περιλαμβάνει τη συνέχιση της φοίτησης στην επόμενη τάξη για τα παιδιά με υποτροφία που ολοκλήρωσαν επιτυχώς την πρώτη χρονιά και νέες θέσεις για παιδιά γεννημένα τα έτη 2011, 2010 και 2009 που δεν έχουν εγγραφεί σε οποιοδήποτε Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Αναλυτικά το πρόγραμμα υποτροφιών στο δήμο Λαγκαδά:

  1. Συνέχιση στην επόμενη τάξη των παιδιών που ήδη φοιτούν από πέρυσι με υποτροφία και έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τη φοίτησή τους.

Δικαιολογητικά:

α) φετινό εκκαθαριστικού Ε1 και Ε9

β) απόφαση ΚΕΠΑ σε ισχύ εάν υπάρχει αναπηρία 67%

γ) κάρτα ανεργίας γονέων σε ισχύ

δ) πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η μονογενεϊκότητα, η πολυτεκνία ή η τριτεκνία

  1. Νέες θέσεις για παιδιά γεννημένα τα έτη 2011, 2010 και 2009.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να μην έχουν εγγραφεί σε οποιοδήποτε Κέντρο Ξένων Γλωσσών.

Να είναι δημότες και κάτοικοι του Δήμου Λαγκαδά.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

α) φετινό εκκαθαριστικού Ε1 και Ε9

β) απόφαση ΚΕΠΑ σε ισχύ εάν υπάρχει αναπηρία 67%

γ) κάρτα ανεργίας γονέων σε ισχύ

δ)πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο θα προκύπτει η μονογενεϊκότητα, η πολυτεκνία ή η τριτεκνία

ε) Ενοικιαστήριο συμβόλαιο κατοικίας εάν υπάρχει.

στ) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό μπορεί να αποδείξει τις οικονομικές δυσκολίες της οικογένειας.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και κατάθεσης των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την Παρασκευή 28 Σεπτεμβρίου 2018.

Υποβολή αιτήσεων:
  1. Κέντρο Κοινότητας Δήμου Λαγκαδά – Ματαπά 5, Λαγκαδάς
  2. Δημοτικό Κατάστημα Σοχού – Σοχός
  3. Δημοτικό Κατάστημα Καλινδοίων – Ζαγκλιβέρι
  4. Δημοτικό Κατάστημα Ασσήρου – Άσσηρος

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα: 2393330237 και 2394025048.

Loading