Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο δσ του ΕΔΟΕΑΠ

Συγκροτήθηκε σε σώμα νέο διοικητικό συμβούλιο του ΕΔΟΕΑΠ που αναδείχθηκε κατά τις αρχαιρεσίες της 13ης,14ης και 15ης  Ιουνίου 2018.

Η νέα σύνθεση είναι η εξής:

Πρόεδορς: Σταύρος Καπάκος

Αντιπρόεδρος: Παναγιώτης Νεστορίδης

Γεν. Γραμματέας: Δημήτρης Κουμπιάς

Ταμίας: Ευάγγελος Τάτσης

Μέλη: Μαρία Αντωνιάδου, Νίκος Μιχαλίτσης, Νίκος Καρούτζος, Μάρκος Γκανάς , Αγγελική Σταθάτου, Κώστας Nτελέζος και Εμμανουήλ Δραϊνάκης.

Πρόεδρος της τριμελούς Επιτροπής ΤΥΠ Αθήνας ορίσθηκε ο Μάρκος Γκανάς και μέλη  της οι Νίκος Μιχαλίτσης και Δημήτρης Κουμπιάς  .

Πρόεδρος της Επιτροπής ΤΥΠ Θεσσαλονίκης ορίσθηκε ο Παναγιώτης Νεστορίδης και μέλη της οι  Άγγελος Μοσχούλας και Γιώργος Τζάγιας .

Εκτελεστικός γραμματέας ορίσθηκε ο Μάρκος Γκανάς.

Loading