Στο 67,5% αυξήθηκε η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στο Χρηματιστήριο

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος Ιουνίου –συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ– αυξήθηκε στο 64,8% έναντι 64,6% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Μαΐου 2018, ενώ χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό αυξήθηκε στο 67,5% έναντι 67,2%.

Τον ίδιο μήνα του προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών ήταν 62,3% συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ και 65,4% χωρίς τη συμμετοχή του ΤΧΣ.

Οι Έλληνες επενδυτές, στο τέλος του μήνα κατείχαν το 35,1% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α..

Τον Ιούνιο 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εκροές 30,60 εκατ. ενώ οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων 30,54 εκατ..

Οι ξένοι επενδυτές τον Ιούνιο 2018 πραγματοποίησαν το 57,2% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,9% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τον Ιούνιο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει το 56,2% των συναλλαγών).

Η Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2018 έφτασε τα 1.036,96 εκατ. σημειώνοντας μείωση 39,1% από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που ήταν 1.703,66 εκατ.. Σε σχέση με τον Ιούνιο του 2017, που η αξία συναλλαγών ήταν 1.657,20 εκατ., σημειώθηκε μείωση 37,4%.

Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του Ιουνίου 2018 ήταν 49,38 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (81,13 εκατ.) και μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (78,91 εκατ.).

Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το μήνα Ιούνιο 2018 ανήλθε στις 15.347 έναντι 22.850 κατά τον προηγούμενο μήνα (τον Ιούνιο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 28.186).

Τον Ιούνιο 2018 δημιουργήθηκαν 656 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 948 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.

Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 42,40 δισ.. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα, που ήταν 42,00 δισ., σημειώθηκε αύξηση 1,0%, ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους, που ήταν 45,35 δισ., σημειώθηκε μείωση κατά 6,5%.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Loading