Πρώτευσαν Αντωνιάδου, Μιχαλίτσης και Καπάκος στις εκλογές του ΕΔΟΕΑΠ

Η Εφορευτική Επιτροπή του ΕΔΟΕΑΠ ανακοινώνει τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας της 13, 14 και 15ης Ιουνίου 2018 για την ανάδειξη του ΔΣ και της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντίστοιχων αναπληρωματικών μελών του ΕΔΟΕΑΠ:

Συνολικά στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη:

Ψήφισαν: 4721

Έγκυρα: 4526

Άκυρα: 120 – Λευκά: 75

Με βάση όλους τους σταυρούς προτίμησης αυτούς που προαναφέρθηκαν, εκλέγονται ως τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ απόλυτη σειρά του αριθμού σταυρών που έλαβαν, οι:

Αντωνιάδου Μαρία με 1421 σταυρούς
Μιχαλίτσης Νικόλαος με 1090 σταυρούς
Καπάκος Σταύρος με 1079 σταυρούς
Νεστορίδης Παναγιώτης με 1070 σταυρούς
Καρούτζος Νικόλαος με 1066 σταυρούς
Κουμπιάς Δημήτριος με 974 σταυρούς
Γκανάς Μάρκος με 956 σταυρούς
Σταθάτου Αγγελική (Άντζυ) με 791 σταυρούς
Τάτσης Ευάγγελος με 764 σταυρούς
Ντελέζος Κωνσταντίνος με 720 σταυρούς

Με βάση όλους τους σταυρούς προτίμησης αυτούς που προαναφέρθηκαν, εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ’ απόλυτη σειρά του αριθμού σταυρών που έλαβαν, οι:

Θεοδωρακάκος Κυριάκος με 648 σταυρούς
Δαυλός Κωνσταντίνος με 635 σταυρούς
Καταϊφτσής Σίμος με 575 σταυρούς
Αξελός Χριστόδουλος (Χρήστος) με 564 σταυρούς
Στέφος Νικόλαος με 521 σταυρούς
Αγγέλης Ιωάννης με 511 σταυρούς
Βασιλάκου Μαρία (Μαριάννα) με 506 σταυρούς
Δημαράς Νικόλαος με 481 σταυρούς
Χριστόπουλος Γεώργιος με 473 σταυρούς
Τρουπιώτης Πέτρος με 451 σταυρούς
Δεν υπήρξε ισοψηφία μεταξύ υποψηφίων για την κατάληψη της τελευταίας θέσης και έτσι δεν χρειάστηκε και δεν έγινε κλήρωση.

Με βάση όλους τους σταυρούς προτίμησης αυτούς που προαναφέρθηκαν, εκλέγονται ως τακτικά μέλη τηςΕξελεγκτικής Επιτροπής, κατ’ απόλυτη σειρά του αριθμού σταυρών που έλαβαν, οι:

Καλαντζής Δημήτριος με 893 σταυρούς
Μέρμηγκας Γεώργιος με 868 σταυρούς
Αξελός Γεώργιος με 819 σταυρούς
Κατσούλη Πελαγία με 723 σταυρούς
Μπάστα Νικολέττα (Τέτα) με 687 σταυρούς
Δεν υπήρξε ισοψηφία μεταξύ υποψηφίων για την κατάληψη της τελευταίας θέσης και έτσι δεν χρειάστηκε και δεν έγινε κλήρωση.

Με βάση όλους τους σταυρούς προτίμησης αυτούς που προαναφέρθηκαν, εκλέγονται ως αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής, κατ’ απόλυτη σειρά του αριθμού σταυρών που έλαβαν, οι:

Μοσχούλας Άγγελος με 674 σταυρούς
Ξηρογιάννης Παναγιώτης με 604 σταυρούς
Σκούτερης Παναγιώτης με 565 σταυρούς
Προβόπουλος Ηλίας με 554 σταυρούς
Γρηγοριάδης Γεώργιος με 475 σταυρούς

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Loading